projectbeschrijving

Synergy

De campus van de L’Accademia di Architectura in Mendrisio wordt gekenmerkt door een uiteen getrokken ensemble aan universiteitsgebouwen. Gezien het verzoek tot uitbreiding van het complex, in de zin van een nieuw gebouw voor eerstejaars studenten, vormt deze observatie het uitgangspunt voor het ontwerp. De opgave wordt daardoor niet vanuit het object maar vanuit het probleem benaderd. Het thema ‘leren en leren van elkaar’, speelt hierin een centrale rol, waarbij het nieuwe ontwerp voor zoveel mogelijk mensen een positieve bijdrage levert.
 
Het bouwwerk fungeert als verbindend element tussen twee campusdelen en kan worden getypeerd als het start – c.q. eindpunt van de campus. De routing loopt vanuit het centraal station en voert de gebruiker over een publieke trap door het gebouw. Deze routing biedt voldoende ruimte voor een snelle doorstroom maar geeft de gebruiker tevens de keuzevrijheid om de tentoonstellingsvloer te betreden. Door een directe relatie met de ateliers geeft de route een inkijk in het actuele- en het tentoongestelde werk van de studenten.
 
De ateliers zijn georganiseerd als kleinschalig autonoom gestapelde volumes. Deze zijn flexibel in te delen en worden door middel van tentoonstellingsruimtes aan elkaar gekoppeld. Door deze organisatie wordt een antwoord gegeven aan de jaarlijks wisselende bezetting binnen de ontwerp studio's. Alle interne beweging vindt plaats vanuit de tentoonstellingsruimtes tussen de ateliers. Door dit intensieve gebruik zijn deze ruimtes dé aangewezen plek voor ontmoetingen en de dialoog. Dit scenario kan zich zowel in formele als informele setting voordoen.
 
Door deze specifieke organisatie wordt het thema van “leren, en leren van elkaar’ niet alleen gepromoot binnen de eigen studio, maar ook tussen de individuele studio’s, meerderejaars studenten en geïntereseerd passerende publiek.
 
project                        1606 AAM Mendrisio
opdrachtgever             Technische Universiteit Eindhoven
locatie                         Mendrisio, Zwitserland
jaar                              2016
vloeroppervlak            3.500m2
inhoud                         8.900m3
programma                  faculteit architectuur eerstejaars

<< terug naar projecten