Foto door: Hilbert Krane

projectbeschrijving

de grenshoeve

De Grenshoeve is een pachtboederderij daterend uit de 17e eeuw, die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen is als rijksmonument. De boerderij heeft echter te kampen gehad met achterstallige onderhoud waardoor de mogelijke kansen voor dit pand al een geruime tijd onvoldoende zijn benut. De wens van de opdrachtgever is, om met behoud van het oorspronkelijke karakter, de Grenshoeve zoveel mogelijk in oude staat te herstellen. Door de herbestemming tot herberg, inclusief faciliteiten voor psychische en lichamelijke revalidatie, wordt een waardevolle invulling  geven aan het gebouw en kan de toekomst van de Grenshoeve worden gewaarborgd.
 
Het project beoogt reintegratieprojecten op te kunnen starten door middel van passend huisvesting en actieve dagbestedingen. De herberg zal worden uitgebreid met een biologische boerderij waarin ondersteunende functies zoals: kassen, een restaurant, een winkel en knuffelstallen zijn opgenomen.
 
Op de begane grond bevindt zich de voormalige stalruimte. Deze zal plaats bieden aan een horeca keuken, een restaurant en knuffelstallen. De grote roldeuren in het restaurant ruimte kunnen parralel aan elkaar worden open gezet. Hierdoor worden de pleinen aan weerszeide van het gebouw functioneel met elkaar verbonden. Het omsloten plein aan de voorzijde van de herberg zal fungeren als een plek van samenkomst, met als centraal punt het hooihuis, die gezien de historische context is terug gebracht binnen het ensemble. Dit hooihuis biedt plek voor een mini-theater, cursus introducties of anderzins te verwachten bijeenkomsten. Aan de andere zijde van de herberg bevind zich een terras dat omringt wordt door kassen, een moestuin en buitenruimte voor de boerderijdieren. Op de eerste verdieping van de herberg, ter plaatse van de huidige stallen, zijn kamers en slaapzalen gerealiseerd. Door het zorgvuldig inpassen van losse modules, als in een box-in-box principe, kan worden voldaan aan de toekomstige woonwensen en geldende bouweisen, zonder  het historisch karakter van de pachtboerderij te verliezen.
project                        1509 De Grenshoeve
opdrachtgever             Hans van Ierland
locatie                         Voorschoten, Nederland
jaar                              2015
vloeroppervlak            605m2
inhoud                         1.875m3
programma                  herbestemming zorgboerderij
 

<< terug naar projecten