Video afspelen

Project

Opdrachtgever

Locatie

Jaar


Vloeroppervlakte

Inhoud


Programma

2016 Carefully Designed

Dichterbij

Horst, Nederland

2016


4.850m²

20.380m³


Zorg (2.0)

Het ontwerp combineert de wens van zorg, maatschappelijke betrokkenheid en zelfstandig wonen. Door een combinatie van renovatie en nieuwbouw, wordt het terrein verbonden met het bestaande stedelijke weefsel.

Het ontwerp kan worden onderverdeeld in wooneenheden aan de rand- en wooneenheden in het hart van het plangebied. De woningen aan de rand bieden plek aan bewoners met een lage zorgbehoefte, terwijl de woningen in het hart bewoners met een hogere zorgvraag huisvest. Het wooncomfort wordt gewaarborgd door een balans van zelfstandig wonen en de garantie op zorg en sociale controle. Door het plaatsen van activiteitengebouwen blijven bewoners betrokken bij de activiteiten die zich in en om het terrein afspelen. Dit geeft bewoners de optie om de dagbesteding, of andere activiteiten ook op het eigen terrein te verrichten. Deze activiteiten kunnen bestaan uit: workshops, cursussen, kleinschalige horeca, of dienen als ruimte voor de buurtcommissie.

In de praktijk betekent dit dat de voordeur leidt naar de publieke ruimte, een wooneenheid de zelfstandigheid stimuleert en de achterdeur garant staat voor zorg.

Carefully Designed