Zorgboerderij

Project

Opdrachtgever

Locatie

 
Jaar
 
 
 
Vloeroppervlakte
 
 

Inhoud
 
 
 
Programma

Zorgboerderij


Zakelijk

Voorschoten, Nederland

2015

605

1.875 

herbestemming zorgboerderij

De Grenshoeve is een pachtboerderij daterend uit de 17e eeuw, die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen is als rijksmonument. De boerderij heeft echter te kampen gehad met achterstallige onderhoud waardoor de mogelijke kansen voor dit pand al een geruime tijd onvoldoende zijn benut. Door de herbestemming tot herberg, inclusief faciliteiten voor psychische en lichamelijke revalidatie, wordt een waardevolle invulling geven aan het gebouw en kan de toekomst van de Grenshoeve worden gewaarborgd. 

Het project richt zich op re-integratieprojecten door middel van passend huisvesting en actieve dagbesteding. De herberg zal worden uitgebreid met een biologische boerderij waarin ondersteunende functies zoals: kassen, een restaurant, een winkel en knuffelstallen zijn opgenomen.

Op de begane grond bevindt zich de voormalige stalruimte. Deze zal plaats bieden aan een horeca keuken, een restaurant en knuffelstallen. De grote roldeuren in het restaurant ruimte kunnen parallel aan elkaar worden opengezet. Het omsloten plein aan de voorzijde van de herberg zal fungeren als een plek van samenkomst, met als centraal punt het hooihuis, die gezien de historische context is teruggebracht binnen het gebouwencluster. Dit hooihuis biedt plek voor een minitheater, cursus introducties of anderszins te verwachten bijeenkomsten. Aan de andere zijde van de herberg bevindt zich een terras dat omringt wordt door kassen, een moestuin en buitenruimte voor de boerderijdieren. Op de eerste verdieping van de herberg, ter plaatse van de huidige stallen, zijn kamers en slaapzalen gerealiseerd. Door het zorgvuldig inpassen van losse modules, als in een box-in-box principe, kan worden voldaan aan de toekomstige woonwensen en geldende bouwkundige eisen, zonder het historisch karakter van de pachtboerderij te verliezen.