1606 AAM Mendrisio

Project

Opdrachtgever


Locatie

Jaar


Vloeroppervlakte

Inhoud


Programma

1606 AAM Mendrisio

Technische Universiteit Eindhoven

Mendrisio, Zwitserland

2016


3.500m²

8.900m³


faculteit architectuur

De campus van de L’Accademia di Architectura in Mendrisio wordt gekenmerkt door een uiteen getrokken ensemble aan universiteitsgebouwen. Gezien het verzoek tot uitbreiding van het complex, in de zin van een nieuw gebouw voor eerstejaars studenten, vormt deze observatie het uitgangspunt voor het ontwerp. De opgave wordt daardoor niet vanuit het object maar vanuit het probleem benaderd. Het thema ‘leren en leren van elkaar’, speelt hierin een centrale rol, waarbij het nieuwe ontwerp voor zoveel mogelijk mensen een positieve bijdrage levert.

 

Het bouwwerk fungeert als verbindend element tussen twee campusdelen en kan worden getypeerd als het start – c.q. eindpunt van de campus. De routing loopt vanuit het centraal station en voert de gebruiker over een publieke trap door het gebouw. Deze routing biedt voldoende ruimte voor een snelle doorstroom maar geeft de gebruiker tevens de keuzevrijheid om de tentoonstellingsruimte te betreden. Door een directe relatie met de ateliers geeft de route een inkijk in het actuele- en het tentoongestelde werk van de studenten.

 

De ateliers zijn georganiseerd als kleinschalig autonoom gestapelde volumes. Deze zijn flexibel in te delen en worden door middel van tentoonstellingsruimten aan elkaar gekoppeld. Door deze organisatie wordt een antwoord gegeven aan de jaarlijks wisselende bezetting binnen de ontwerp studio’s. Alle interne beweging vindt plaats vanuit de tentoonstellingsruimten tussen de ateliers. Door dit intensieve gebruik zijn deze ruimtes dé aangewezen plek voor ontmoetingen en de dialoog. Dit scenario kan zich zowel in formele als informele setting voordoen.

 

Door deze specifieke organisatie wordt het thema van “leren, en leren van elkaar’ niet alleen gepromoot binnen de eigen studio, maar ook tussen de individuele studio’s, ouderejaars studenten en geïnteresseerd passerende publiek.

Het project richt zich op re-integratieprojecten door middel van passend huisvesting en actieve dagbesteding. De herberg zal worden uitgebreid met een biologische boerderij waarin ondersteunende functies zoals: kassen, een restaurant, een winkel en knuffelstallen zijn opgenomen.

Op de begane grond bevindt zich de voormalige stalruimte. Deze zal plaats bieden aan een horeca keuken, een restaurant en knuffelstallen. De grote roldeuren in het restaurant ruimte kunnen parallel aan elkaar worden opengezet. Het omsloten plein aan de voorzijde van de herberg zal fungeren als een plek van samenkomst, met als centraal punt het hooihuis, die gezien de historische context is teruggebracht binnen het gebouwencluster. Dit hooihuis biedt plek voor een minitheater, cursus introducties of anderszins te verwachten bijeenkomsten. Aan de andere zijde van de herberg bevindt zich een terras dat omringt wordt door kassen, een moestuin en buitenruimte voor de boerderijdieren. Op de eerste verdieping van de herberg, ter plaatse van de huidige stallen, zijn kamers en slaapzalen gerealiseerd. Door het zorgvuldig inpassen van losse modules, als in een box-in-box principe, kan worden voldaan aan de toekomstige woonwensen en geldende bouwkundige eisen, zonder het historisch karakter van de pachtboerderij te verliezen.