Transformatie van kantoor naar wonen

Het voormalige schoolplein van basisschool de Korenaar was ooit de plek van samenkomst en speelplezier. Na het vertrek van de school kenmerkt de locatie zich vooral door het versteende karakter, in een rijke groene context. Dit plan schetst de visie voor een toekomstig invulling van deze plek.

Het plan omvat in totaal 52 woningen met een divers woonprogramma, verdeeld over een intiem wooncluster en een tweetal houten torens met een panorama-uitzicht. De wooneenheden in de oude basisschool hebben een omsloten en beschermend karakter. Hier wordt op een intieme manier samengewoond rondom de groene patio-tuin. Aan de andere zijde van het plangebied zijn twee houten torens als stempels in het landschap geplaatst. De 2 torens, van respectievelijk 3 en 5 verdiepingen hoog, zijn qua voetafdruk identiek aan elkaar. Door deze echter verschillende oriëntaties te geven, oogt het geheel als een gevarieerd ensemble. De oude basisschool zal samen met de twee woontorens een groen binnenplein vormen. De oude functie van het samenkomen, zal hier dan ook weer in een nieuwe vorm terugkomen.

De groenstrategie wijkt af ten opzichte van het stadsgroen in de omgeving. Het plan wordt rijkelijk aangekleed met diverse soorten groen, zoals; heesters, sier- en speelgrassen, bomen, bloembedden en moestuinen. Privétuinen zullen versmelten met de collectieve buitenruimte. Zo kunnen ook de omwonenden van het plangebied, net als de toekomstige bewoners zelf, genieten van dit levendige groengebied.

ProjectWoningbouw
OpdrachtgeverGemeente Schijndel
LocatieSchijndel
Jaar2021
Vloeroppervlakte3.750m²
Inhoud12.000m³
Programmawonen
Partners

Ballast Nedam Zuid

Sellenra

Van Lanen Architecten